zatonąć


zatonąć
Zatonąć oczami, spojrzeniem w kimś, w czymś zob. oko 75.
Zatonąć w czyichś oczach zob. oko 76.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • Zátonac — m (Zátōnka ž) 〈G ōnca, N mn Zátōnci〉 stanovnik Zatona …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Zatonac — Zátonac m (Zátōnka ž) <G ōnca, N mn Zátōnci> DEFINICIJA stanovnik Zatona ETIMOLOGIJA vidi Zaton …   Hrvatski jezični portal

  • zatonąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}tonąć I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatonąć — dk Vb, zatonąćnę, zatonąćniesz, zatonąćtoń, zatonąćnął, zatonąćnęła, zatonąćnęli, zatonąćnąwszy «pogrążyć się, zostać pogrążonym całkowicie w wodzie (rzadziej w innej cieczy, w błocie, bagnie), pójść na dno; o istocie żywej: umrzeć wskutek… …   Słownik języka polskiego

  • oko — 1. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało «zwrot podkreślający wyjątkowość i rzadkość czegoś»: (...) jeżeli zaufacie Ewangelii – zobaczycie rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, a które Bóg przygotował dla tych, co Go… …   Słownik frazeologiczny

  • spojrzenie — Skrzyżować, krzyżować (z kimś) spojrzenia «o dwóch patrzących osobach: spojrzeć, spoglądać na siebie równocześnie, w tym samym momencie»: – Pytam, czy to prawda?... Skrzyżowali spojrzenia. Sabina wytrzymała wzrok ojca, nie odpowiedziała. Nie… …   Słownik frazeologiczny

  • niezatapialny — «o jednostkach pływających: nie mogący zatonąć, być zatopionym; mający zdolność utrzymywania się na wodzie w wypadku uszkodzenia kadłuba» Niezatapialna łódź ratownicza …   Słownik języka polskiego

  • potonąć — dk Vb, potonąćnie, potonąćnął, potonąćnęła, potonąćnęli «o wielu osobach lub rzeczach: pójść na dno, utonąć; zatonąć jeden po drugim, zanurzyć się w wodzie» Uczestnicy wyprawy łodzią potonęli. Niektóre okręty potonęły …   Słownik języka polskiego

  • potopić — dk VIa, potopićpię, potopićpisz, potopićtop, potopićpiony 1. «topiąc wiele osób, zwierząt spowodować ich śmierć; kolejno zatopić, utopić wiele osób, zwierząt, rzeczy» Potopić kocięta, szczenięta. Potopić łodzie nieprzyjacielskie. 2. rzad.… …   Słownik języka polskiego

  • pójść — dk, pójdę, pójdziesz, pójdź, poszedł, poszła, poszli 1. «udać się dokądś, idąc skierować się w którąś stronę; podążyć» Pójść do kina, na spacer. Pójść na przełaj, przed siebie. Pójść w stronę lasu. Pójść szybkimi krokami. Ogary poszły w las.… …   Słownik języka polskiego